dns

معرفی DNS

کلمه DNS  یا Domain Name System  یک پایگاه داده ایست که نام کامل دامنه یک کامپیوتر را به یک آدرس IP ترجمه میکند.

کامپیوتر های مجود در یک شبکه برای اتصال به یکدیگر از آدرسهای IP  استفاده می کنند اما به دلیل گستردگی شبکه ها به خاطر سپردن IP کمی مشکل است به همین علت اغلب ما برای اتصال به سایت ها از نام domain آنها استفاده می کنیم.

هر سازمانی حداقل به یک سرور مرکزی که  بتواند DNS  های داخلی را کنتل کند نیاز دارد که به این سرور مرکزی Name server  می گویند که فهرستی از ip های اختصاص داده شده به کامپیوترهای موجود در شبکه را نگه داری می کند.این سرور همچنین آدرس های IP  آن دسته از کامپیوترهای خارج از شبکه را که اخیرا مورد دسترسی قرار گرفته اند نیز نگه می دارد.

زمانی که یک کامپیوتر در شبکه  با  dns  کارد دارد سه حالت رخ می دهد

  1. اگر DNS ، یک کامپیوتر درون شبکه را درخواست دهد مستقیما جواب را از یکی از Name server ها داخلی خود دریافت می کند.
  2. اگر DNS یک کامپیوتر  که درون شبکه ما نیست ولی شخصی در سازمان اخیرا به همان DNS  رجوع کرده است درخواست داده شود به دلیل   cash شدن در Name sarver  در فاصله کوتاهی به آن دسترسی حاصل می شود.
  3. اگر DNS  را جستجو کنیم که درون شبکه نیست و ما اولین نفر هستیم که ان را درخواست می دهیم.ممکن است پاسخ بدلیل پروس و جو های فراوان کمی کند حاصل شود.

زمانی که از برنامه ای مثل Telnet برای اتصال به کامپیوتری دیگر استفاده می کنید، ممکن است که برای برقراری این اتصال به جای تایپ کردن آدرس کامپیوتر مورد نظر، نام دامنه آن را وارد کنیم. برنامه Telnet نام دامنه ای که توسط کاربر تایپ شده است را دریافت کرده و با به کارگیری یکی از روشهایی که در بالا گفته شد و به کمک Name Server ، آدرس IP نظیر آن را به دست می آورد.

 

نظرات