AFD21320-059B-4A2E-A1DD-6FA6454EEAF8

کار با فایل ها در برنامه نویسی پایتون

کار با فایل ها

به صورت تعریف کلی و خام هر چیزی که بر روی کامپیوتر ذخیره می شود یک فایل است. برای کار با فایل ها باید آن ها را ابتدا Open کرد تا در حافظه باز کرد و سپس با آن ها کار کرد. در پایان نیز باید بسته شوند.

1

W : قابل نوشتن

R : قابل خواندن

A : خاصیت Append را دارد یعنی به محتوی قبلی می توان اضافه کرد.

R+ : هم قابل خواندن هم قابل نوشتن ولی پیشنهاد می شود از W استفاده شود.

هیچ گاه فراموش نکنید که فایل های باز شده را Close کنید. از فرمان زیر در انتهای کار خود برای بستن فایل استفاده کنید.

2

تابع Read

اگر بدون Size استفاده شود کل فایل را باز می کند. اگر فایل باینری باشد به اندازه سایز حجمی آن بر اساس بایت فایل را باز می کند و اگر متنی باشد به اندازه عدد سایز کاراکترهای آن فایل را نمایش می دهد.

همیشه برای استفاده از Read باید فایل را در حالت R باز کنید.

برای مثال فایلی با محتویات زیر ایجاد می کنیم.

3

همانطور که مشاهده می کنید، اگر Read بدون سایز نوشته شود کل فایل خوانده می شود.

4

و اگر با سایز استفاده شود به تعداد سایز، کاراکتر موجود در فایل را برمی گرداند.

5

اگر از متن فارسی استفاده کنید هنگام ذخیره کردن با پیغام Warning برخورد می کنید که در صورت OK کردن در هنگام باز کردن متن فارسی به صورت ? نمایش داده می شود برای جلوگیری از این اشکال باید موقع ذخیره، Encoding را UTF8 انتخاب کنید و در پایتون به این شکل استفاده می کنیم.

6

تابع Readline

کاراکترهایی که در فایل وجود دارند را خط به خط بر می گرداند.

7

تابع Write

هم می تواند با Append استفاده شود و هم با Write که در صورتی که از W استفاده شود محتویات قبلی پاک می شود ولی A به محتویات قبلی اضافه می شود.

در واقع کار Write در هر ۲ حالت یک چیز است و رفتارش بستگی به نوع Open شدن فایل دارد.

8

عدد ۴۵ هم به این معنی است که چه تعداد کاراکتر به فایل اضافه شد.

حال اگر موقع باز کردن فایل به جای a از w استفاده می شد، این متن به جای متن قبلی جایگزین می شد.

 

نظرات