آرش صالحی
CBTNET

تحصیلات دانشگاهی:

مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

گواهینامه های داخلی :

- CCNA Route & Switch

- CCNP Route

- CCNP Switch

- MCITP

- CEH

- CCNA Security

- VMware

- Elastix

- LPIC

سوابق کاری :

– مجتمع صلحا

– شرکت دژارا

– سازمان بهزیستی

– شرکت آزمون حساب نیکان

– طراحی و پیاده سازی شبکه Active و Passive برای شرکت ها

– مدیریت عامل دفتر خدمات کامپیوتر و موبایل گیک به مدت 2 سال

– نماینده رسمی فروش و پشتیبانی شرکت انتقال داده های آسیاتک از سال 91

– شرکت عمرانی بناگستران سبز اندیش 3 سال

– تدریس در آموزشگاه دانش

– تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران