متینه ملکی
CBTNET

تحصیلات دانشگاهی:

فارغ التحصیل رشته فن آوری اطلاعات

گواهینامه های بین المللی :

- MCITP – Microsoft Certified IT Expert

گواهینامه های داخلی :

- CCNA Route & Switch

- CCNP Route

- CCNP Switch

- MCITP

- CEH

- CCNA Security

- VMware

- Elastix

- Lpic1

سوابق کاری :

- بیمارستان کیش

- آموزشگاه دانش - بخش آموزش

- مدرس دوره سیسکو

- همکاری با رادیو ایران