محمد اسماعیلی
CBTNET

تحصیلات دانشگاهی:

فارغ التحصیل رشته نرم افزار

گواهینامه های داخلی :

- CCNA Route & Switch

- CCNP Route

- CCNP Switch

- MCITP

- CEH

- CCNA Security

- VMware

- Elastix

- Lpic-1

سوابق کاری :

- مجتمع صلحا

- شرکت داده پردازانه فن اوا

- صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم ( صبا )