Linux Essential

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان

روزهای برگزاری : پنجشنبه ها شروع دوره : به زودی… ساعت برگزاری : ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ مدت دوره : 30 ساعت  محل…

899,000 تومان